Ст.н.с.IIст.д-р Аврам Леон Пинкас, дмн

Роден е на 14 август 1921г. във Видин. През 1951г. завършва медицина в София. През 1951-1954г. работи като хирург в Хасковската болница. През 1967г. става кандидат на медицинските науки. От 1972г. е ординатор в Републиканския научнопрактичен институт по спешна медицинска помощ „Н.И.Пирогов“. През 1973г. става старши научен сътрудник II степен. През 1975г. става завеждащ III-та хирургична клиника на института. През 1982г. става доктор на медицинските науки.
След 1980г. Аврам Пинкас в продължение на много години е зам.председател на Дружеството на хирурзите в София.
Участник е във военни мисии на групи български лекари в чужбина и има чин полковник от БНА.