Ценко ЦВЕТАНОВ Тодоров /1904-1960/

Роден е на 6 март 1904 г. в гр. Лом. Брат е на големия български библиограф проф. Тодор Боров. Ценко Цветанов е възпитаник на Педагогическото училище в Лом и от 1922 г. до 1926 г. е учител в с. Орешец и с. Върбовчец. През 1929 г. завършва висшето си образование в СУ...

Димо Петров СЯРОВ /1888-1965/

Роден е на 1 октомври 1888 г. в гр. Ловеч. През 1907 г. завършва Търговската гимназия в Свищов и е назначен за учител във Видин. От Видин заминава за Цюрих, Швейцария, където през 1912 г.  завършва стопански науки и едновременно защитава докторантура по политическа...

Димитър Евтимов СПРОСТРАНОВ /1897-1967/

Роден е на 30 октомври 1897 г. в София, в семейството на писателя и общественика Евтим Спространов. Завършва средното си образование в софийска гимназия /1914/, а висше в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ /2018/....

Вера Вълчева СПАСОВА

Родена е на 16 декември 1926 г. в с. Макреш. Висшето си образование завършва в Софииския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. Работи като съдия, прокурор и юристконсулт. Вера Спасова сътрудничи от младежките си години и...

Симеон САВОВ Иванов

Роден е на 29 август 1924 г. в с. Дълго поле. Завършва висшето си образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София, специалност „Право“. Сътрудничи със стихотворения в български литературни вестници и списания. Пише и за...

Младен ПАВЛОВ Калинов /1848-1935/

Роден е на 14 март 1848 г. Началното си образование получава в родния си град, учи и  в Габровската гимназия, и в Белградската духовна академия. След завръщането си в България е учител в села от Оряховската околия и гр. Козлодуй. Участва в местния революционния...

Борис Ненчов ГУЛЯШКИ – „ГУЛИ“ /1945-2007/

Роден е на 14 ноември 1945 г., но коренът му е от с. Раковица. Баща му Ненчо Гергов Гуляшки се изселва около 1936 г. в София. По неизвестни причини през 1945 г. е осъден от Народния съд – Видин. Борис Гуляшки завършва средното си образование в София, а висше в...

Никифор Тодоров НЕДЕВ /1861-1937/

Роден е на 14 септември 1961 г. в гр. Елена. Начално образование получава в родния си град и известно време учителства в съседни села. През 1883-84 г. завършва Петро-Павловската духовна семинария и продължава обучението си като руски стипендиант в Киевската духовна...

Георги Христов ТОМАЛЕВСКИ /1897-1988/

Роден е на 16 септември 1897 г. в с. Крушево, Битолско, Северна Македония. След разгрома на Илинденско-преображенското въстание /1903/ семейството се премества в София, където той завършва гимназия и висше образование в Софийския университет „Св. Климент...

Бойчо ЛИПОВСКИ /Никола Василев/ /1878-1913/

Роден е на 15 август 1878 г. в Кюстендил. Основно и средно образование завършва в родния си град и следва в Софийския университет, специалност „Философия“. Учителства във Видин и Пловдив и е директор на Девическата гимназия в Кюстендил. Представител е на...