д-р Мария ГЕОРГИЕВА Димитрова – Maracuya

Родена е през 1972 г. в гр. Белоградчик. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия с отличен успех през 1990 г., а висше в Медицински университет – Плевен. През 1996 г. започва работа като лекар в Белоградчик и с.Бело поле, но по-късно...

Евгени ВАСИЛЕВ

Роден е на 15 август 1930 г. във Видин. Висшето си образование завършва в СУ“Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“ през 1956 г. Дълги години е редактор в детски издания. От 1991 г. издава детския илюстрован вестник...

Роси АНТОВ

Роден е на 10 ноември 1962 г. в Михайловград/днес Монтана/, но родовият му корен е от  с. Горни Лом. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия през 1980 г. , а висше във ВФСИ „Д.А.Ценов“ – Свищов през 1987 г. Живее и работи в...

Димитър Емануил ШИШМАНОВ /1830-1875/

Роден е през 1830 г. във Видин. Наследник на Шишмановия род. Завършва търговско училище в Темешвар, Румъния, но се увлича по театъра и известно време пътува с театрална трупа в Унгария. Служи в австрийската армия като гренадирски подофицер. Взема участие в италианския...

Йоасаф БДИНСКИ /II-ра пол. на XIV век/

Сведенията за него са много оскъдни. Прието е от изследователите на средновековната ни литература, че е потомък на знатен видински род и че още от младини става монах. По настояване на населението и на цар Иван Шишман през 1392 г. той е ръкоположен от цариградския...

Никола АТАНАСОВ Радулов /1877-1947/

Роден е през м. октомври 1877 г. в с. Айдемир/днес квартал на Силистра/. Начално и средно образование завършва във Видин. Висшето си образование завършва в СУ“Св. Климент Охридски“ през 1903 г., специалност „Славянска филология“. Бил е военен...

Божан Великов АНГЕЛОВ /1873-1958/

Роден е на 1 ноември 1873 г. в Русе. Средно образование завършва в родния си град, а висше в СУ“Св. Климент Охридски“ през 1994 г., специалност „Славянска филология“. Учителства в Свищов, Русе и ВИДИН. През 1902 г. е назначен за учител във...

Сами БАСАН

Роден е във Видин. Агроном. Писател краевед. Починал през 2003 г. в Израел.

Йордан Николов ВАСИЛЕВ

Ставрофорен иконом Йордан Василев е роден на 16 януари 1951 г. в с. Добри дол. Завършва ветеринарна медицина и Духовна академия в София. Свещенослужител в Пловдивска, Врачавска и Видинска епархии. Изследователските му интереси са в областта на историята на Българската...