Перса БОРИСОВА Лалова

Родена е на 8 февруари 1936 г. в гр. Кула. Средното си образование завършва в родния си град, а висше в Библиотекарския институт – София. Работила е в читалището и в общинските комитети на Отечествения фронт и БКП. Перса Борисова участва активно в театралната и...

Илона КИДИКОВА

Родена е през 2001 г. във Видин. Средното си образование завършва в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ през 2020 г. Илона Кидикова е автор на книгите „Зад огледалото“ /1916/ и „Трепети във времето. Есета, разкази, стихове и драма“ /2020/,...

Димитър МАРИНОВ Бонев /1846-1940/

Роден е на 14 октомври 1846 г. в гр. Вълчедръм. Учи в Лом при Кръстьо Пишурка и в Рилския манастир при Неофит Рилски /1963/. През 1867-71 г. завършва Военното медицинско училище в Цариград. От 1873 г. до 1875 г. посещава Белградската класическа гимназия и Философския...

Аверкий ПЕТРОВИЧ /Аврам Петров Бъзайтов//1824-1878/

Роден е в Сопот през 1824 г. Учи в килийното и класно училище в родния си град. От 1839 г. до 1945 г. е учител в Габрово, а след това продължава учението си в Белградската семинария до 1848 г. През 1846 г. се замонашва. През 1849-50 г. е учител в Сопот, след което до...

Радослав Богомилов ФИЛИПОВ

Роден е на 25 февруари 1945 г. във Видин. Висшето си образование завършва в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. Работил е като районен съдия в Троян, Видин, Кула и Лом. Пише и публикува разкази от младежките си години във в....

Ценко ЦВЕТАНОВ Тодоров /1904-1960/

Роден е на 6 март 1904 г. в гр. Лом. Брат е на големия български библиограф проф. Тодор Боров. Ценко Цветанов е възпитаник на Педагогическото училище в Лом и от 1922 г. до 1926 г. е учител в с. Орешец и с. Върбовчец. През 1929 г. завършва висшето си образование в СУ...

Димо Петров СЯРОВ /1888-1965/

Роден е на 1 октомври 1888 г. в гр. Ловеч. През 1907 г. завършва Търговската гимназия в Свищов и е назначен за учител във Видин. От Видин заминава за Цюрих, Швейцария, където през 1912 г.  завършва стопански науки и едновременно защитава докторантура по политическа...

Димитър Евтимов СПРОСТРАНОВ /1897-1967/

Роден е на 30 октомври 1897 г. в София, в семейството на писателя и общественика Евтим Спространов. Завършва средното си образование в софийска гимназия /1914/, а висше в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ /2018/....

Вера Вълчева СПАСОВА

Родена е на 16 декември 1926 г. в с. Макреш. Висшето си образование завършва в Софииския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. Работи като съдия, прокурор и юристконсулт. Вера Спасова сътрудничи от младежките си години и...

Симеон САВОВ Иванов

Роден е на 29 август 1924 г. в с. Дълго поле. Завършва висшето си образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София, специалност „Право“. Сътрудничи със стихотворения в български литературни вестници и списания. Пише и за...