Петър Василев ОДЖАКОВ /1834-1906/

Роден е на 15 октомври 1834 г. в гр. Лясковец в бедно семейство. Учи в Горна Оряховица, Търново, Габрово, Галац, Белград, Карловци, Нови Сад, Виена и Одеса. През периода 1855-1866 г. за революционна дейност неколкократно е вътворяван във Видинския затвор или...

Димитър БЛАГОЕВ Николов /1856-1924/

Роден е на 14 юни 1856 г. в с. Загоричане, Костурско, Гърция. Учи в родното си село, чиракува обущарство и учи в цариградското и одринското училища на Петко Р. Славейков, където е съученик с Трайко Китанчев и Спиро Гулапчев, с които създава и първото ученическо...

Йосиф Барух ЯКОВ

Роден е на 21 октомври 1943 г. във Видин. Висшето си образование завършва във ВИИ „Карл Маркс“ – София през 1967 г. и до 1981 е репортер, а по-късно и завеждащ отдел „Икономически“ на в. „Труд. След това последователно е зам. главен...

Методи ТАНЕВ Мандаджиев /1919-1987/

Роден е на 26 юни 1919 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше в Софийския уневерситет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ през 1944 г. От 1943 г. до 1951 г. е журналист в пловдивските вестница...

Димитър Стефанов БАЛЕВ /1863-1915/

Роден е на 10 септември 1963 г. в гр. Охрид, Македония. След смъртта на баща му през 1971 г. семейството се премества във Видин. През м. юни 1975 г. заедно с Димо Хранов /виж отделна статия/, на когото помага в списването, редактирането и издаването на в....

Вера Иванова СТЕФАНОВА

Родена е на 14 март 1934 г. в гр. Димов. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология. Вера Стефанова е работила като коректор, завеждащ отдел ,...

Димо ХРАНОВ /Димитър Вълчев Хранов/ /1846-1915/

Роден е 12 август 1846 г. в гр. Лясковец, Търновска област в семейството на учител. Първоначално образование получава в родния си град и с. Златарица и самият става учител последователно  в Лясковец /1864-68/, разградските села и гр. Разград /1868-71/ и разгръща...

Георги ПОПИВАНОВ Попилиев /1878-1963/

Роден е на 8 април 1878 г. в с. Трудовец, Ботевградско. Средното си образование завършва в Софийската мъжка гимназия, а висше във Висшето училище – София, специалност „Славянска филилогия“ през 1903 г. Възпитаник е на Александър Теодоров –...

Никола ПЕТКОВ Николов /1873-1957/

Роден е на 17 юни 1873 г. в гр. Тетевен. През 1895 г. завършва висшето си образование в Лозана, Швейцария, специалност „Право“. Защитава докторат в Брюксел. Трудовата му биография започва като съдебен служител във Видин.  Никола Петков е бил редактор на в....

Ангел Стефанов ПАСТУХОВ /1876-1961/

Роден е на 26 октомври 1876 г. в гр. Севлиево. През 1897 г. завършва Софийския университет, специалност „История“. През периода 1897-1918 г. учителства във Видин и други училища в страната. Той е един от учредителите и най-активни дейци на Българския...