Мария Стойкова ИВАНОВА /1929-2011/

Родена е на 29 май 1927 г. във Видин. Висшето си образование завършва през 1954 г. във ВИАС-София, специалност „Архитектура“. Работи в Студия за игрални филми „Бояна“ последователно като архитект, художник-постановчик и художник по костюмите....

Асен ЖИВКОВ

Роден е във Видин. Завършва висшето си образование в Брауншвайг, Германия през 1925 г. Работи като архитект във Видин, Враца и София. Подпредседател на Врачанския клон на Българското инженерно-архитектурно...

Георги Райчев ГАНЕВ

Роден е на 21 март 1916 г. в София. Висшето си образование завършва в Дрезден, Германия. Работи в Архитектурната дирекция на Софийски градски съвет/1942-1945/ , Археологическия музей към БАН/1945-1948/ и на свободна практика. Съавтор е на градоустройствения план на...

Мориц ВАЙНЩАЙН

Роден е във Видин. Висшето си образование завършва в Мюнхен през 1905 г., специалност „Архитектура“. Архитект при главна дирекция на БДЖ.  Член на Българското инженерно-архитектно дружество от 1907...

МУСТАФА Ага

Областен архитект на Видин. Автор на проектите на Топ капия, Пазар капия и Телеграф капия. В хроника е записано, че „бил изкусен в...

Иван Георгиев РАНГЕЛОВ

Роден е през 1947 г. в гр. Димово, но родовият му корен е от с. Острокапци. Средното си образование завършва в Икономически техникум – Димово, а висше във ВИСИ – София, специалност „Архитектура“. След дипломирането си работи няколко години като...

Наталия Иванова ГЕРГОВА

Родена е през 1951 г. в гр. Белоградчик, където завършва и средното си образование. Висше образование завършва в ВИСИ – София, специалност „Архитектура“ и започва работа във Видин. По-късно заминава на работа в чужбина....

Георги Асенов КЪТОВ

Роден е през 1974 г. в София. Родовият му корен е от с. Въртоп. Внук е на доц. Кирил Григоров Велковски/виж отделна статия/. Висшето си образование завършва в УАСГ-София. През периода 2002-2004 г. е стипендиант на японското правителство в Технологичния институт в...

Марин Асенов КЪТОВ

Архитект. Роден е през 1967 г. в София. Родовият му корен е от с. Въртоп. Внук е на доц. Кирил Григоров Велковски/виж отделна статия/.