Георги Асенов КЪТОВ

Роден е през 1974 г. в София. Родовият му корен е от с. Въртоп. Внук е на доц. Кирил Григоров Велковски/виж отделна статия/. Висшето си образование завършва в УАСГ-София. През периода 2002-2004 г. е стипендиант на японското правителство в Технологичния институт в...

Марин Асенов КЪТОВ

Архитект. Роден е през 1967 г. в София. Родовият му корен е от с. Въртоп. Внук е на доц. Кирил Григоров Велковски/виж отделна статия/.

Венцислав Кирилов ТОДОРОВ

Роден е на 22 ноември 1970 г. в София. Родовият му корен е от с. Въртоп. Син е на доц. д-р инж. Кирил Василев Тодоров/виж отделна статия/. Средното си образование завършва в Софийската математическа гимназия с пълно отличие и златен медал и е приет за студент,...

Виолета Кирилова ВЕЛКОВСКА

Родена е през 1942 г. Родовият ѝ корен е от с. Въртоп. Дъщеря е на доц. Кирил Григоров Велковски/виж отделна статия/.

Станислав Петков СТАМЕНОВ

Роден е в с. Раковица. Син е на бившия секретар на Окръжния комитет на БКП-Видин, Петко Стаменов. Дълги години работи в Кувейт и е един от авторите на архитектурния проект на летището в...

Петко Станиславов СТАМЕНОВ

Родовият му корен е от с. Раковица. Внук е на бившия секретар на Окръжния комитет на БКП – Видин, Петко Стаменов.

арх. Бахнани

Италианец. Изработил е плана на катедралния храм „Св. Димитър“.