Роден е на 10 октомври 1933 г. в с. Костичовци. Основното си образование завършва в родното си село, а средно в Седма мъжка Софийска гимназия. Възпитаник е на Философско-историческия и Юридическия факултет на Софийския университет. Работил е като културно-просветен специалист в Белоградчик и Видин. В зрялата си възраст работи като адвокат. Член е на Видинската адвокатска колегия.

Тома Николаев пише и публикува от младежките си години в местния и национален печат. Автор е на книгите „Исторически бележки за село Костичовци, Видинско“/1973/ и „Бит и духовност на с. Костичовци, Видинско“ /2008/.