Роден е във Видин на 28 август 1911г. През 1939г. завършва Художествената академия, специалнист „Приложна декорация“ в класа на проф. Дечко Узунов. След завръщането си в родния край е учител по изобразително изкуство в училищата във Видин, Белоградчик, Кула и селата на Видински окръг. Работил е като художник-проектант в Порцелановата фабрика и в Кинефикация. Бил е сценограф на Видинския драматичен театър. Участвал е в групата изработила и стилизирала първия видински герб. Той е един от учредителите и е пръвият  директор на ХГ“Никола Петров“. Ръководил е кръжоци и курсове по рисуване и е формирал немалко бъдещи творци или почитатели на изобразителното изкуство.  Включвал се е активно в културния живот на Видин.

     Картините му са демонстрация на остра наблюдателност и овладяна техника на изображението. Любими образи са реката, парка, видинските улици с красотата на къщите от миналия век, капиите, свидни кътчета от интериора на града и околностите му. Една част от творбите му са с историческа и документална стойност, защото са съхранили в пейзажната си колоритност несъществуващи вече елементи на градския колорит на Видин.