Роден е на 3 ноември 1930 г. във Видин. Баща му е офицер и семейството често сменя местожителството си, поради което той учи в Плевен, Момчилград, Хасково и Сливница, но средното си образование завършва във Видинската гимназия. През 1953 г. завършва висшето си образование в Държавната политехника със специалност „Строителен инженер“ и започва работа в Лаборатория за изпитване на строителни материали – Враца, като скоро става неин ръководител. През 1957 г. е назначен за помощник- технически ръководител на бензиностанцията в центъра на гр. Видин, а след завършването на строежа ѝ за технически  ръководител при строителството на болницата в гр. Кула. През следващата година му е възложено конструирането на котелното, естакадата и 75 метровия комин на консервния комбинат. От началото на 1959 г. е назначен за ръководител на проектантски колектив в Проектантска организация – Видин,  от следващата година за главен инженер на организацията, а от 1976 г. до 1990 г., когато се пенсионира, за неин директор. За повече от 30 години, през които работи в проектантската организация, създава елитни колективи, които въвеждат прилагането на различни модерни и авангардни строителни технологии в жилищното, заводското и културно-битовото строителство във Видин и Видинска област. През 1975 г. ръководената от него организация е наградена със „Златен орден на труда“ като национален първенец по производителност на труда и усвояване на капиталовите средства в страната.

Инж. Стефан Чобанов е проектирал или е участвал в екипите за проектиране и изграждане на Месокомбината, Леярния цех на завода за помпи, болницата в Белоградчик, Окръжния младежки дом, кино „Дружба“, Дома за красота, Завода за строителни конструкции, Телефонния завод в Белоградчик, хотел „Ровно“, пощата, жилищните блокове по ул. „Цар Александър II“ и много други по-малки строителни обекти.

Член е на Националния клуб на строителите ветерани /НКСВ/ и на Камарата на инженерите в инвеститорското проектиране /КИИП/.

Децата му наследяват неговата професионална дейност. Синът му Димитър е инженер-конструктор, а дъщеря му Леда е архитект.

За особения си принос в развитието на строителството в града и региона инж. Стефан Димитров Чорбанов е удостоен със званието „Почетен гражданин на Видин“ през 2016 г.