Роден е в с. Раковица. Син е на бившия секретар на Окръжния комитет на БКП-Видин, Петко Стаменов. Дълги години работи в Кувейт и е един от авторите на архитектурния проект на летището в столицата.