Родовият му корен е от с. Раковица. Внук е на бившия секретар на Окръжния комитет на БКП – Видин, Петко Стаменов.