Главен архитект на градоустройствения план на Видин през 1964г