Актриса във Видинския драматичен театър „Владимир Трандафилов“. Играе в пиесите „Хайде, душко, убий ме“ /1980/  от  Асис Несин, „Любовно биле мандрагора“/1993/ от Николо Макиавели и др.