Роден е на 10 декември 1954г. в с.Киреево. Баща му е бил фотограф. Основно образование завършва в родното си село, а средно в Кулската гимназия. През 1979г. завършва висшето си образование в СУ“Св.Климент Охридски“, специалност „Журналистика“ и работи като редактор във в.“Литературен фронт“. Специализирал е по линия на Международната писателска програма в Айова, САЩ.  През 1990г. заминава за САЩ и се установява във Вашингтон, където е кореспондент на БиБиСи и преподавател по поезия в американски училища. Превежда американски и английски поети, сред които са Дж.Балабан, Роланд Флинт, Т.Елиът и др.

     Носител е на Наградата за дебютна книга от „Южна пролет“ за стихосбирката си „Повикани от прилива“ през 1982г. и на награда на Съюза на преводачите.

     Член е на СБП.

     Автор е на книгите –  „Повикани от прилива“/1981/,  „Пътник“/1987/,  „Гарван“/1995/, „Оса“/2005/,  „Ленива лава“/2016/.

     В САЩ, Питсбърг излиза в превод на големия американски поет Роланд Флинт стихосбирката му „Езичник“, а в Австрия е публикуван сборникът му със стихове „На хвърлей е светът от оня свят“. Има издадени стихове и в Аржентина

     Има двама синове – Явор и Мирослав.