Роден е на 21 февруари 1936 г. в с.Гурково, днес гр. Дунавци. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, след което завършва висше икономическо образование във ВИИ“ Карл Маркс“-София и работи на икономически длъжности в редица предприятия и учреждения. Активен общественик и дългогодишен хорист в хор „Боян Чонос“.

     Има над 300 публикации в местния и централен печат, както и в специализирани издания. Пише по проблемите на икономиката, обществените отношения, историята, етиката и морала.

     Автор е на книгите – „Черно-бели времена“/2003/, „Викове от пещерата“, „Обратни пътища“, „Градът на завоя“/2008/, „И дяволът се кръстеше“ и „Когато маските падат“/2015/. В съавторство със Славчо Николов издават сборника „Над Гургулово кладенче. Първа и втора книга за Видин и Видинско“/2008/.