Роден е на 26 септември 1932 г. в с. Вълчек. Началното си образование завършва в родното си село, основно в с. Макреш, а средно във Видинската и Димовска гимназии. През 1952 г. завършва Военното училище. През периода 1960-63 г. завършва Военната академия „Г.С.Раковски“, а от 1976 г. до 1977 г. завършва и Академията за гражданска авиация в Ленинград. Като летец и офицер от Българската народна армия достига чин полковник.

Иван Петков повече от 40 години работи във военната и гражданската авиация. Заемал е различни офицерски и  командни  длъжности във военните летища в Габровница и Каменец, командването на ВВУ и ВВС и Министерството на отбраната, където се пенсионира. След пенсионирането си е на работа в БГА „Балкан“, заемайки длъжностите на зам.директор на авиокомпанията и директор по кадровото осигуряване.

Автор е на учебници и учебно-помощна литература, документални и очеркови творби, публицистика и историография. Издал е книгите – „Наръчник на екипажите от БГА“/1986/, „Крилати хора“/1990/, „Крилати българки“/2000/, „Авиацията – наша любов и мъка“/2002/, „Авиационни друмища“2005/, „Вълчек – исторически очерк в документи, спомени и легенди“/2007/, „Който лети и се смее – 100 години ще живее“/2011/, „Гражданската авиация на България в годините на прехода“/2012/, „Страници от историята на българската авиация“/2014/, „Авиация и изкуство“/2017/, „Феноменът българска авиация“/2020/.  Член е на авторския колектив на изданието „История на българското въздухоплаване и Гражданската авиация в България“/1992/ и е съставител на сборника „Авиационни песни – Ех небе, небе“/2001/.

Иван Петков е почетен член на Българското австронавтическо дружество и председател на Съюза на ветераните от Българската гражданска авиация. Инициатор е на издигането на паметник на загиналите войници от родното му село Вълчек.

Носител е на над 20 ордени и медали, сред които – Военен орден „Червено знаме“, „Орден на труда“- златен, орден „Кирил и Методий“- I степен. Носител е на „Златна значка“ на Федерацията на научно-техническите съюзи в България.