Роден е във Видин. Завършил е медицина. Учредител и член на Младежки червен кръст-Видин/1921-26/.

Димитър Маринов е автор на книгите и брошурите – „Мисли върху санитарната политика на гр. Видин“/1920/, „За възпитанието на радостьта“/1924/, „Беетовен“/1927/, „Медицината в борба с злото“/1939/ и „Рихард Вагнер. Геният му, музикалната му драма, идеята в драмите му“/1939/.