Роден е през 1819 г. в с.Тресонче, Македония. Представител на Дебърската художествена школа. Възпитаник на баща си дърворезбаря Кръсте Дичов Перков.

Дичо Зограф се изявява особено силно в кавалетната иконопис. Негови икони, изработени по поръчка има в църквите „Св. Никола“ в Лом/1861/, „Св. Петър и Павел“/1863/“Св. Илия“ в с. Градец/1867/, „Св. Пантелеймон“ във Видин/1867/, „Възнесение Господне“ в с. Слана Бара и др.

Има опити и в светската живопис.

Синът му Аврам Дичов изработва част от иконите в църквата „Св.св. Кирил и Методий“ в с. Раяновци.

Умира през 1872 г.