Ръководител на  групата архитекти проектирала сградата на община Видин.

     Лауреат на Димитровска награда. Заслужил архитект