Роден е през 1870 г. в гр. Измаил, Бесарабия. През 1978 г. семейството му се установява във Видин, където баща му е назначен за съдия. Гаврил Георгиев учи в Ломската и Видинската гимназии. Във Видин попада под силното влияние на Димитър Благоев, който е директор на гимназията/1887-1890/ и се ориентира към социалдемократическото движение.

Гаврил Георгиев е бил редактор на в. „Работник“ и в. „Работнически вестник“/1900/, където печата редица статии с политически характер. Превежда от немски и книгата „Карл Маркс. Биография и спомени“.