Роден е на 6 април 1955 г. в с. Брест, Плевенско. От ранна детска възраст проявява интерес към изобразителното изкуство. Висшето си образование завършва във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, специалност „Живопис“ в класа на проф. Александър Терзиев и проф. Станислав Памукчиев. От 1982 г. живее във Видин и преподава в СОУ“ Св.Св. Кирил и Методий“. Създател и ръководител е на Детската школа по изобразително изкуство „Никола Петров“.

Творчеството на Меселин Маринов – Нацин е жанрово и стилово многообразно и богато в тематично отношение – експресионизъм, наивизъм, реализъм и модернизъм са стилове, чрез които пресъздава и натюрморти, и пейзажи, и портрети, и композиции, и т.н.

Емблематични негови творби са: „Бялата лястовица“, „Кувадис I“ и „Кувадис II“, „Цветът на демокрацията“ и др. Картини на художника са собственост на множество галерийни и частни колекции.

Член е на СБХ от 1992 г., а през 1998 г. е избран и за предсадател на дружеството на СБХ във Видин.  Участник е в десетки ОХИ във Видин и страната, както и в тематични и юбилейни изложения и самостоятелни изложби.