През периода 1901-1914г. е главен лекар на Видин. Занемава се активно със здравна просвета чрез беседи и здравни брошури. Редактор на сп. „Здраве“ и в.“Видински общински вестник“.