Роден е на 10 май 1956 г. във Видин. Висшето си образование завършва в Художествената академия – София, сдпециалност, „Сценография“. Бил е сценограф на Видинския драматичен театър от 1980 г. до 1984 г. Автор е на сценографските решения на пиесите – „Всичко в градината“ от Едуард Олби, „Чудо“ от Иван Радоев, „Антигона“ от Жан Ануи и др.