Родена е през 1941 г. във Видин, но родовият ѝ корен е от с. Раковица от фамилиите Тошаинци и Дековци. Произхожда от семейство на учители и обществиници. Баща ѝ Петко Стаменов е една от знаковите фигури на Видински окръг. Бил е председател на Окръжния народен съвет в годините на най-мащабните строителни и благоустроителни дейности в окръга. Благовеста завършва средното си образование в Първа гимназия – Видин, като е била секретар на Ученическия комитет на Комсомола. След завършване на висшето си образование е завеждащ отдел „Трудова младеж“ на ОК на ДКМС-Видин. След преместването си в София е завеждащ отдел „Строителство“ на Столичния комитет на БКП, главен контрольор по строителството на столицата, завеждащ партиен кабинет в Коларовски район и председател на Държавен контрол в община Овча купел.

Благовеста Стаменова е строителен инженер по образование, но има още две специалности – „Обществени науки“ и „Управление на стопанските дейности-промишленост“.

Нейна е идеята за краеведската поредица „Многолика обич“, като в продължение на повече от 15 годиниизвършва огромна дейност по издирване и събиране на писмени и фотоматериали за с. Раковица и околните 5 села, както и интервюиране на десетки техни жители или потомци от този край. Организира и землячески групи в София и Видин за участие с текстове, спомени и снимки.

След пенсионирането си Благовеста Стаменова се отдава изцяло на краеведството и родоведството. Издава от печат ръкописа на д-р Бърни Бончев/виж отделна статия/ „Принос към историята на с. Раковица. А самата тя е автор и съставител на книгите „Живи разкази“/1914/- сборник с мемоарни записки и словестни портрети, колективно творчество на пишещи раковчани и „Училищни летописи“/1915/- документален сборник за 185-та годишнина от началото на образователното дело в с. Раковица и околните 5 села. Под печат са втория том на „Живи разкази“, „Ехо от миналото“, „Белези на времето“ и „Да будет начало“.

Има син и дъщеря – Калин и Алина.