Роден е на 2 март 1957 г. Актьор във Видинския драматичен театър от 1983 г. до 1990 г.