Роден е в гр. Русе и е възпитаник на колектива за художествена самодейност „Владимир Маяковски“, създаден от ученици през 1946 г. в Русе, от който са излезли творци в различни области на изкуството с национална и световна известност. Учредители на колектива са Леон Даниел, Никола Корабов, Величко Радков, Елиезер Харсон и др.

Като режисьор във Видинския театър Атанас Димитриев поставя редица пиеси от български и чужди драматурзи.

Умира във Видин.