Роден е на 12 юни 1892 г. във Видин. Има завършено само първоначално образование. Работи като печатарски работник – словослагател.Активен участник е в съпротивителното движение. Първият си разказ печати през 1910 г. През 1921 г. излизат младежките му стихове. Пише драми, комедии, разкази и романи, в които поставя акцент върху социалните противоречия в града и селото, и които са с подчертан пропаганден характер. Романът му „Д-р Улман“/1939/ е конфискуван и включен в списък със забранени книги от прокуратурата за антибуржоазното си съдържание.

      Автор е на – „Разкъсани мрежи“-стихове/1921/, „Един стон от развалините“-драма/1924/, „Денят се пробужда“-драма/1939/, „Една звезда от Парнас“-драма/1939/, „Д-р Улман“-роман/1939/драматизиран 1945/, „Горчив смях“-драма“/1940/, „Димитрови кули“-драма/1940/, „Един ден жена“-комедия/1940/, „Селска чест“-драма/1940/, „Земя и хляб“-драма/1941/, „Паисий“-драма /1941/, „Тия, които чакат слънцето“-разкази/1941/, „Алиповият чифлик“-драма/1942/, „Конкурс на плажа“-комедия/1942/, „Късно пробуждане“-драма/1943/, „Рада“-драма/1943/, „Земята гори“-драма/1944/, „Майка“-драматизация на романа на М.Горки/1945/, „Човекът със стъкленото око“-драма/1945/, „Битката е яростна“-драма/1946/, „Всичко си има мярка“-комедия/1946/, „Седем едноактни пиеси“/1948/.

      Асен Ненов – Бдинец умира на 18 май 1964 г. в София.