Италианец. Изработил е плана на катедралния храм „Св. Димитър“.