Проф. Миглена Илиева Николчина,дфн

Родена е на 11 октомври 1955г. в с.Ружинци. Средно образование завършва в Софийската английска гимназия през 1974г. През 1979г.се дипломира с отличен успех в Софийския университет „Св.Климент Охридски“ специалност английска филология. От 1980г. до 1984г. работи като специалист във Философския факултет на СУ. Доктор на филологическите науки е от 1984г. след защита на дисертация на тема „Митът за Прометей и поетиката на английския романтизъм“.
Преподавателската й дейност започва през 1984г. като асистент по история на античната и западноевропейска литература в Катедра по теория и история на литературата към Факултета по славянски филологии при СУ. От 1989г. е главен асистент. През периода 1990-1993г. е асистент по английска литература в университета в Западно Онтарио, Канада, където защитава дисертационния си труд „Смисъл и майцеубийство. Прочит на Вирджиния УЛФ през Юлия Кръстева“ и получава образователната и научна степен доктор по английска литература. През 1994г. става доцент. От 2005г. до 2014г. е ръководител на Катедра по теория и история на литературата към ФСФ на СУ, а от 2012г. е професор. Чете лекции и във Философския факултет на СУ по социални изследвания на пола, а от 1995г. до 1997г. е хоноруван преподавател в ПУ“Паисий Хилендарски“, Шуменския университет и НБУ.
В годините от 1998 до 2000 е директор на Програмата за социални изследвания на пола в Централноевропейския университет в Будапеща. Специализирала е в същия университет, в Института по хуманитарни науки във Виена/2001/ и в Института за академични изследвания в Принстън, САЩ през 2001-2002г.
Първите й научни публикации са от началото на 80-те години. През 1994-98г. е главен редактор на „Литературен вестник“. От 2005г. до 2006г. е създател и главен редактор на списание „Алтера“, а от 2007г. до 2008г. на списание „Алтера академика“. От 2004г. до 2007г. е неотменно член на първите четири издания на конкурса за GSM-поезия на М-тел.
Научните области в които твори и преподава проф.Николчина са: литературознание, сравнителни литератури, литература на модернизма, политики на идентичността и различието, социални изследвания на пола, психоаналитични перспективи към формирането на пола, страст и мъжественост в женската литература, сексуалност, идентичност и любов в литературата и изкуството на 20 век, полово-специфични особености на съзнанието и езика, социоанализа и междучовешки отношение, възгледите на Фройд за формиране на пола и феминистките им критики и т.н.
Сред десетките й публикации на български и чужди езици се открояват: „Митът за Прометей и поетиката на английския романтизъм“/1988/, „Човекът – утопия“/1992/, „Смисъл и майцеубийство. Прочит на Вирджиния Улф през Юлия Кръстева“/1997/, „Смисла и майкоубийство“/Скопие, 2000/, „Родена от главата. Фабули и сюжети в женската литературна история“/2002/, „Значение и матереубийство“/Москва,2003/, „Jelentes es anyagyilkossag“ /Будапеща,2004/, „Matricide in Landuage“/Ню Йорк, 2004/, „Изгубените еднорози на революцията. Българските интелектуалци през 1980-те и 1990-те години“/2012/, „Деви, рицари, кралици. Любовта в литературата на Средновековието и Ренесанса“/2014/.
Проф.Миглена Николчина е автор и на няколко стихосбирки и сборници с разкази – „Три след полунощ“/1985/, „Билет за Вега“, „Скръб по Далчев“/1993/, „Асимволия“/1995/, „Кратки разкази за любовта и писането“/1998/, „Градът на амазонките“/2008/.