Проф.д-р Людмила Йорданова Николова

Родена е в с.Ново село. През периода 1966-1971г. завършва висшето си образование във Факултет по математика и механика на Ленинградския държавен университет. От 1975г. до 1979г. е докторант във Воронеж. През 1980г. защитава докторската си дисертация в СУ. Преподавател по математика в Катедра „Математически анализ“ във Факултета по математика и информатика на СУ. Съпругът й проф.Красимир Иванов е преподавател във ВТУ“Т.Каблешков“-София.