Емил Николов Маринов

/1930-2012/
Роден на 18.07.1930г. във Видин. Баща му е агроном, а майка му -детска учителка. Средното си образование завършва във Видинската гимназия през 1948г., а висше в СУ“Св.Климент Охридски“ през 1954г. със специалност „История“. По разпределение работи като учител в гимназията в гр.Нови пазар до 1956г., а след това в с.Любимец и гр.Свиленград. През 1957г. се завръща в родния Видин и е назначен за уредник в къщата-музей „Боян Чонос“. През 1959г. е назначен за уредник в раздел „Работническо революционно движение“ на новоучредения Окръжен исторически музей – Видин. Изработва нов експозиционен план и създава сбирките за Тодор Петров в родната му къща в с.Ново село и за Асен Балкански в родната му къща в с.Чупрене. Подпомага и музейното дело в гр.Кула. През периода 1966-67г. е началник на Окръжния държавен архив. От 1967г. до 1972г. е завеждащ методическия кабинет по история на БКП и КПСС към Дом за политическа просвета при ОК на БКП. За няколко месеца е зам.директор на ГПЧЕ“Лиляна Димитрова“-Видин, след което до 1975г. е директор на ПГ“Димитър Благоев“-Видин, когато е назначен за специалист в Окръжния съвет за изкуство и култура. През 1979-1990г. е завеждащ партийния архив на ОК на БКП-Видин.
Емил Маринов е автор ва десетки публикации в партийния, ежедневен и периодичен печат. Самостоятелно или с колектив издава следните книги, албуми, брошури и дипляни – „Упътване за изучаване на историческото и героично минало на селищата във Видински окръг“ /1959/, „Героичното минало на Видински окръг“-албум/1961/, „Препоръчителна библиография. Революционното минало на Видински окръг“/1961/, „Народен музей. Видин“-пътеводител/1963/, „Септемврийското въстание 1923 година във Видински окръг“/1963/, „Исторически календар за революционното дело във Видински окръг“/1966/, „В защита на Октомври-1919-1923“/1967/, „70 години Видинска партийна организация“/1968/, „По пътя на безсмъртието“/1972/, „75 години Видинска партийна организация“/1973/, „Развитие на изкуството и културата във Видински окръг в цифри“/1977/, Тодор Петров“/1978/, 80 години Видинска партийна организация/1978/, „60 години от Септемврийското антифашистко въстание 1923г.“/1983/, „История на Видинската окръжна организация на БКП“/1983/, В бой за свобода“/1983/, „Видински окръг – 40 години социалистически възход“/1984/, „Тодор Петров. 1978-1988“/1988/. В държавен архив Видин са предадени на съхранение и 20 непубликувани исторически трудове на Емил Маринов, които са ценен източник на сведения за значими събития и личности от историята ва Видинския край.
Емил Маринов умира във Видин.
За повече информация търсете ДА-Видин, Ф 1210.