Доц.д-р Боряна Богданова Мусева

Родена е през 1976г. във Видин. Дъщеря е на почетния гражданин на Видин от 2000г. з.м.с. инж.Богдан Иванов Мусев, златен медалист по гребане в международни регати и участник в четири олимпийски игри, първият директор на ТЕЦ-Видин.
Доц. Боряна Мусева е завършила право в СУ“Св.Климент Охридски“ през 1999г. с най-висок успех от випуска.
Преподава международно частно право в СУ“Св.Климен Охридски“ от 2005г., доктор по право, доцент от 2015г.
През 2007г. спецеализира в Макс-Планк институт по чуждестранно и международно частно право, Хамбург, Германия.
Работи и като гражданскоправен адвокат от 2002г. със специализация в областта, в която преподава, както и по правни практики свързани с екзекватурата на чуждестранни решения, търговско и дружествено право, вещно право, процесуално право и др.
Автор е на множествено публикации в специализирани издания и печата, както и на книгите „Деликтът в международното частно право“/2011/, „Цесията в международното частно право“/2014/, „Международно частно право“ 1 и 2 част/2016/. Съавтор е на книги, учебници и учебни пособия в областта на правото и учебния процес.
Член е на Института по международно частно право, на Българската асоциация по европейско право, на Българската асоциация по международно право и на Съвета по законодателство по гражданскоправни въпроси към Министерството на правосъдието. Арбитър е по вътрешни и международни дела към Арбитражния съд при Института по международно частно право от 2012г.
Участва в различни национални и европейски работни групи по проекти в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранично значение.
През 2017г. при изборите за 44-тото Народно събрание Боряна Мусева беше водач на листата на КП“Движение Да България“ за 5-ти Видински многомандатен избирателен район.
Владее английски и немски език.
Има 3 деца.