Ас. Цветанка Георгиева Черногорова

Завършила е ГПЧЕ-Видин.
Преподавател в СУ”Св.Климент Охридски” по английски език към катедрата по класически и нови филологии на Филологическия факултет.
Води курсове за бакалавърска степен по Практическа фонетика; Бизнес английски, Национални разновидности на английския език, Практически английски език и др.