Проф. д-р Трифон Първулов Иванов

Роден е на 7 февруари 1918 г. в с.Раброво, общ.Бойница. Рано остава сирак, баща му загива на фронта, а майка му умира дни след него от холера и е отгледан от чичо си. Начално образование завършва в родното си село, а основно в с.Шишенци. През 1933 г. се записва в Бреговската гимназия, но една година по-късно се премества във Видинската гимназия, която завършва през 1937 г.
През 1938 г. е приет за студент в Агрономическия факултет на Софийския държавен университет. Завършва университета през 1943 г. През 1944 г. заминава на фронта и е назначен за зам.командир по политическата част на тежко-картечна рота. Ранен е тежко в Унгария и завинаги в главата му остава парчета от куршум и от каската му, които лекарите не успяват да извадят. Награден е с орден за храброст и с медал от Президиума на Върховния съвет на СССР. През 1945 г. е назначен за асистент във винарския отдел на тогавашния Централен земеделски изследователски институт по технология на виното към катедра „Винарска технология“ на факултета по хранително-вкусова промишленост към Висшия селскостопански институт-Пловдив. През 1952 г. става доцент и зам.декан на факултета, а през 1953 г. зам.ректор на ВИХВП-Пловдив.
Проф.Трифон Иванов е най-дългогодишния декан на Факултета по виното и високоалкохолните напитки на института – от 1965 до 1984 г. През 1967 г. става професор, а през 1996 г. Университетът по хранителни технологии му присъжда почетното звание „Доктор хонорис кауза“.
Професор Трифон Първулов Иванов е автор на стотици статии и научни и научно-популярни публикации в специализирани издания и периодичния печат и на учебника „Технология на виното“, в две части, който претърпява 5 издания и надхвърля 600 страници. Това засега е единственият български учебник, по който студентите, а и много научни работници и технолози изучават технологията на винопроизводството.
Сред специалистите и известен като „бащата на българското шампанско“, защото създава първото шампанизирано вино в България. Когато обаче то излиза на пазара Франция осъжда България в Международната организация на лозята и вината OIV затова, че е използвала патентованото име „шампанско“ и българският му аналог е наречен „Искра“. Негови близки споделят, че Тодор Живков обожавал лечебното билково вино, което също е създадено по технология на проф.Трифон Иванов и носи името предложено от самия него „Биляна“. То се произвежда в специален цех с непрекъсната поточна линия във Винпром-Търговище и се прави по специална рецепта от екстракти от български билки и плодове и завладява трайно пазара на бившите социалистически страни от Източна Европа и особено Чехословакия.
Има син и дъщеря, пет внуци и седем правнука.