Проф. Тодор Михайлов Маринов,дгн

Роден е на 20 юли 1935г. в с.Гюргич. Завършва Белоградчишката гимназия и геология в Софийския университет „Св.Климент Охридски“. Започва работа като геолог в Дирекция за геоложки проучвания „Енергопроект“ през 1965г.
От 1989г. Тодор Маринов е доцент и ръководител на Катедрата по минералогия и пектография на Минно-геоложкия институт. През 1992г. защитава дисертация и получава научна степен доктор на геологическите науки. През периода 1992-1995г. е декан на МГИ. През 1994г. става професор, а през 1997г. става председател на Комитета по геология и минерални ресурси.