Проф. Страхил Димитров Тошев

Роден е на 15 юли 1932г. в с.Динково, общ.Ружинци. Завършва Софийския университет „Св.Климент Охридски“ специалност „физика“. През периода 1960-63г. е аспирант в Московския държавен университет. От 1971г. до 1974г. е доцент в Хартумския университет – Судан. От следващата година е завеждащ катедра и професор по физика в Университета по архитектура, строителство и геодезия – София.
Научни трудове: „Физика на диелектриците“, „Лекции по физика“в две части, „Физика“/1987/в съавторство/ и мн.др.