Доц. кмн д-р Стоян Илиев Иванов

Роден е на 30 ноември 1935г. в с.Костичовци. Средното си образование завършва в гр.Димово през 1953г. Същата година е приет за студент в Стоматологичния факултет на Висшия медицински институт – София. Завършва института през 1958г. и започва работа като участъков стоматолог в гр.Димово. След спечелен конкурс през 1964г. става асистент в Катедрата по хирургична стоматология и лицево-челюстна хирургия на Стоматологичния факултет при МА-София. През 1973г. става гл.асистент, а през 1973г. главен административен асистент. През 1974г. защитава дисертация и му е присъдена научната степен „Кандидат на медицинските науки“. От 1976г. е доцент. През периода 1974-1981г. е зам.декан по учебно-възпитателната работа в Пловдивския стоматологичен факултет. През 1983г. става зам.декан на Стоматологичния факултет на МА-София.
Доц.д-р Стоян Иванов е автор на повече от 80 научни и научно-популярни публикации. По известни негови научни трудове и учебници са: „Фрактури на челюстите и травми на зъбите у децата“, „Ръководство за практически упражнения по хирургична стоматология“, „Рецептурен справочник за стоматолози“, „Наръчник на стоматологичната сестра“ и др. Има признати 5 рационализации и 2 изобретения. Участвал е в редица симпозиуми, конференции и научни срещи у нас и в чужбина.
За учебно-възпитателната и научната си дейност доц.Иванов е носител на званието „Отличник на Министерството на народното здраве“ и е удостоен с юбилейните медали „100 години българско здравеопазване“ и „100 години от рождението на Георги Димитров“ и орден „Кирил и Методий“ I степен.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1097.