Проф.д-р Станко Нинчев Петров

/1881 – 1952/
Роден е на 9 април 1881г. в с.Ново село. Започва следването си в Берн, Швейцария през 1898-1900г. и го завършва в Щутгарт, Германия през 1904г. по специалността „ветеринарна медицина“. През периода 1908 – 1910г. специализира коневъдство в Германия, Австро-Унгария и Швейцария. От 1911г. до 1913г. е директор на конезавода „Клементина“, край Плевен, след което преминава на работа като главен инспектор по животновъдство в Министерството на земеделието. След 1919г. се отдава на преподавателска и научна дейност. През 1923г. става доцент и един от основателите на Ветеринарномедицинския факултет на Софийския университет, чийто декан е през 1929-1930г. и 1932-1933г. От 1926г. е професор.
Сред по-значимите му научни трудове са: „Ветеринарна хигиена“-част първа/1930/„Една кринологична студия за говеждата раса в Пловдивски окръг“, „Наука за храненето на домашните животни“ и др.
И двамата му синове Станко Петров Петров и Коста Петров Петров са лекари и професори/виж отделни статии/.