Проф. Серафим Амвросиев Серафимов

Роден е на 22 август 1925г. във Видин. Завършва сценография в Художественато академия – София, при проф.Иван Пенков и дизайн в Художествената академия – Берлин, при проф.Руди Хьогнер. През периода 1960-1965г. завършва аспирантура по дизайн в Берлин и защива доцентура в Академията за изкуство и дизайн „Burg – Ciebichenstein“- Хале, където е бил асистент, доцент и гост-професор. Доцент/1969-1982/ и професор/1982-1992/ във Висшия институт за изобразителни изкуства“Н.Павлович“ – София.
Носител е на много научни и държавни отличия сред които: ордените „Кирил и Методий“ I степен и „Червено знаме на труда“, наградата за постижения в изкуството „Cutes Dezidn“- Германия и званието „Почетен професор на НБУ“, в който е основател на Департамент „Пластични изкуства“ и дълги години преподавател.