Проф.здк дин Севелина Цокова Гьорова

/1934 – 2007/
Родена е на 12 април 1934г. във Видин. През 1957г. завършва ВИТИЗ“Кръстьо Сарафов“ при проф.Г.Гочев специалност театрознание. Специализира в Париж през 1966г., защитава дисертация, получава научно звание доктор на искуствознанието и е назначена за доцент в НАТВИЗ. През периода 1958-1978г. е драматург и главен драматург на Народния театър“Иван Вазов“ – София, а през 1966-1968г. и на театър „Сълза и смях“. След 1970г. в продължение на две десетилетия е секретар на Съюза на артистите по проблемите на театралната критика и Председател на българския център на Международната организация на театралните критици. От 1981г. е професор и до 2002г. е преподавател в НАТВИЗ по дисциплините „Увод в театрознанието“ и „Театрална критика“.
Научните интереси на проф.Севелина Гьорова са в сферата на взаимодействието между актьорското, режисьорското и драматургичното изкуство и творчеството на съвременното й поколение актьори.
Автор е на книги по проблемите на драматургията и театъра и на 16 монографии за видни български артисти и режисьори. Особено популярни са книгите-портрети: „Андрей Чапразов“, „Рачко Ябанджиев“, „Ружа Делчева“, „Апостол Карамитев“и др. С голяма популярност сред театралната общност и публика са творбите й „Театрален триумфират“, „Диалог с времето“, „Триединството на театъра“, „Ловци на мигове“. Публикува и сборник с есета за театъра и сцената „Младият герой в театъра“, както и документалната повест „Константин Кисимов“.
Проф.Гьорова е удостоена е с високи държавни и театрални отличия и награди. Заслужил деятел на културата.
Умира нелепо на 7 октомври 2007г., след като е блъсната от тролейбус на път за Кукления театър в Стара Загора.