Доц. Панто Пантев

Роден е в гр.Димово. Преподавател във ВТУ“Т.Каблешков“.