д-р Павлина Стефанова Панова

Родена е на 12 февруари 1967г. в гр.Грамада. Баща й дълги години е секретар на община Грамада, а майка й е фармацевт. Средното си образование завършва във Видин. През 1990г. завършва право в СУ“Св.Климент Охридски“с пълно отличие и започва работа като съдебен кандидат/стажант съдия в Софийски градски съд. През 1992г. след придобиване на юридическа правоспособност е назначена за младши прокурор в Софийска районна прокуратура. През 1994г. е назначена за съдия в Софийски районен съд, а от април 1998г. е съдия в Софийския градски съд. От 1999г. до 2006г. е хоноруван асистент по наказателен процес в катедрата по наказателни науки при СУ. От 2000г. е преподавател в Националния институт по правосъдието и лектор към Центъра за обучение на адвокати по програмите за основи на европейското право, наказателноправно съдебно сътрудничество и за правата на човека и основните свободи. През периода 2001-2007г. е съдия в Софийския апелативен съд, а от 2007г. във Върховния касационен съд. От началото на 2009г. е съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека. От м.март 2013г. е зам.председател и ръководител на наказателната колегия на Върховния касационен съд.
През 2000г. и 2002г. специализира в Холандия. Има специализации в Германия, Люксембург, Дания, Полша и Франция. През 2004г. защитава докторската си дисертация на тема „Европейски стандарти за надлежна наказателна процедура по чл.6 от ЕКПЧ“. От 2007г. е магистър по право на Европейския съюз и е определена за национален представител на България в Съвместния надзорен орган на Евроджъст.
Д-р Павлина Панова е автор на множество статии и съавтор в сборници, студии и монографии. През 2013г. излиза книгата й „Европейската заповед за арест и съдебната практика“.
Владее английски и руски език.