Ст.ас. Михаил Райков Миков

Роден е на 16 юни 1960г. в гр.Кула. Завършва Кулската гимназия и Юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“ специалност право през 1986г. От същата година до 1990г. е аспирант в СУ, когато става асистент, по-късно и старши асистент по наказателно право. Има специализации по правата на човека в Монпелие, Франция, по данъчно облагане – Вашингтон, САЩ, антикорупционни практики – Италия.
Научните му интереси и публикации са свързани с вината в наказателното право.
Народен представител е в 38-то, 39-то, 40-то, 41-то и 42-то Народно събрание от 5-ти Видински многомандатен избирателен район и в 43-то Народно събрание от 25 МИР, София от Българската социалистическа партия/Коалиция за България и Коалиция „Лява България“/. Автор и вносител е на много проекти за закони и проекти за изменение и допълнение на нормативни документи. Избиран е за председател и зам.председател на постоянни и временни парламентарни комисии, за председател на ПГ на Коалиция за България и на комисии за сътрудничество с други страни. Ръководил е и е бил член на делегации за международно сътрудничество.
От 24 април 2008г. до 27 юли 2009г. е министър на вътрешните работи. Председател е на 42-то НС на РБ от м.май 2013г. до м.април 2014г.
От 2001г. е неизменно член на ИБ на ВС на БСП, а от 2012г. и заместник председател на партията по парламентарната дейност и съдебната система. От 27 юли 2014г. е избран за председател на НС на БСП.