Проф. Михаил Любенов Пеков

Роден е на 6 август 1941г. във Видин. През 1967г. завършва Българската държавна консерватория при проф.Веселин Стоянов. Специализира композиция в Ленинградската консерватория през 1970г., а през 1978г. и в Будапещенската музикална консерватория. От 1974г. е преподавател в БДК – София по специалността хармония, където през 1987г. става доцент, а от 2002г. е професор.
Проф.Пеков е автор на много музикални произведения – симфонии, струнни квартети, камерна вокална и инструментална музика.