Проф.д-р Митко Ангелов Орбецов

Роден е през 1928г. в гр.Брегово. Завършва с пълно отличие Бреговската гимназия, на която е знаменосец. Завършва Медицинска академия-София. Дълги години е един от лекарите на Политбюро на ЦК на БКП.
Съпруг е на проф.Връбка Орбецова.
Синът му Ангел Митков Орбецов е дипломат. Бил е посланик на РБългария в Китай, Пакистан и Афганистан.