Кгмн д-р Любен Антонов Иванов

Роден на 19.02.1915г. във Видин.