Ст.н.с. Леон Естрея Хершкович

Роден е през 1914г. във Видин. През 1938г. завършва СУ“Св.Климен Охридски“ специалност „Агрономство“. Специализирал е агрометеорология и агроклиматология в Москва/1954/ и Ленинград /1960/. Работил е в Националния институт по хидрология и метеорология към БАН.
Автор е на монографията „Агроклиматични ресурси на България“/1984/ и е съавтор на кногите „Агрометеорология на селското стопанство“/1962/ и „Характер на засушаванията и променливият поливен режим на селскостопанските култури“/1968/.