Проф.д-р арх. Кръстан Николов Каракашев

Роден е през 1934г. в Белоградчик. През 1952г. завършва Белоградчишката гимназия, а през 1959г. се дипломира като архитект във ВИАС-София.
Изявен специалист е в областта на градоустройството и териториалното устройство по проблемите на паркоустройството, озеленяването, устройството на ландшавта, екологията и др. Има реализирани множество проекти по устройство на ландшафта към териториално-устройствените планове, зелени системи към общите градоустройствени планове, обществените градски паркове, градски площади, на жилищни и почивни комплекси, на атракционни и мемориални паркове и др.
Носител е на много отличия, сред които „Димитровска награда“/1969/, Грамота и медал „1300 години България“, награди от Съюза на архитектите и НТС, вписан е за заслуги в алманаха „Сто варненци на столетието“ и др.
Почетен гражданин на Белоградчик.