Доц. Кирил Григоров Велковски

Роден е на 06 юли 1903г. в с.Въртоп. През 1933г. завършва висшето си образование в Прага. От 1957г. е доцент в Хидротехническия факултет на Държавната политехника-София.
Най-значимите му научни трудове са – „Проект за най-високата в света язовирна стена“, „Технически средства за коригиране на реките“, „Същност и стопанско значение на мелиорациите“ и др.