доц. ст.н.с. Стефан АНДРЕЕВ Стефанов

Роден е в гр. Лом, но родовият му корен е от с. Карбинци. Висшето си образование завършва в СУ“Св. Климент Охридски“ през 1964 г. специалност „Османистика“. През периода 1975-1992 г. е научен сътрудник в Народна библиотека „Св.св. Кирил и...

проф. Севдалин Георгиев Ангелов, дбн

Роден е на 27 ноември 1942 г. в с. Гомотарци. През 1969 г. завършва висшето си образование в Биологическия факултет на СУ“Св. Климент Охридски“ и по разпределение постъпва на работа в Земеделската опитна станция в гр. Садово. През периода 1971-1975 г. е...