проф. Севдалин Георгиев Ангелов, дбн

Роден е на 27 ноември 1942 г. в с. Гомотарци. През 1969 г. завършва висшето си образование в Биологическия факултет на СУ“Св. Климент Охридски“ и по разпределение постъпва на работа в Земеделската опитна станция в гр. Садово. През периода 1971-1975 г. е...