Никола Иванов НЕДЯЛКОВ /1856-1919/

Роден е на 24 март 1856 г. в гр. Свищов. Висшето си образование завършва в Петровската земеделска и горска академия в Русия през 1978 г. През 1979 г. е назначен за член на Видинския окръжен съд, а от същата година до 1881 г. е лесничей във Видин. От 1982 г. до 1987 г....