Доц. д-р инж. Кирил Василев Тодоров

Роден е на 15 септември 1939 г. в с. Въртоп. Основното си образование завършва в с. Срацимир, а средно в Арчарската гимназия, като първенец на випуск 1957 г. и знаменосец на училището. От 1959 г. до 1961 г. учи в техникумите по металургия в Перник и Кърджали. През...

доц. д-р Кристина Илчева Лилова

Родена е на 21 юни 1978 г. във Видин. Средното си образование завършва в Природоматематическата гимназия „Екзар Антим I“- Видин, а висше през 2002 г. в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Химия“. През 2005 г. след конкурс е...

доц. ст.н.с. II ст. Кирил Николов Петков

Роден е на 1 август 1940 г. в с. Арчар, където завършва основното и средното си образование. Висше образование завършва през 1966 г. във ВХТИ, специалност „Технологии на неорганичните вещества“ и е зачислен за докторант. През 1971 г. защитава кандидатската...