доц. д-р Кристина Илчева Лилова

Родена е на 21 юни 1978 г. във Видин. Средното си образование завършва в Природоматематическата гимназия „Екзар Антим I“- Видин, а висше през 2002 г. в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Химия“. През 2005 г. след конкурс е...

доц. ст.н.с. II ст. Кирил Николов Петков

Роден е на 1 август 1940 г. в с. Арчар, където завършва основното и средното си образование. Висше образование завършва през 1966 г. във ВХТИ, специалност „Технологии на неорганичните вещества“ и е зачислен за докторант. През 1971 г. защитава кандидатската...